Sweet Bonanza

Voorwaarden

Lees de nieuwste Algemene Voorwaarden op desoepwinkel.com voor veilig en wettelijk toegestaan online gamen in Nederland.

Artikel bijgewerkt: 19.04.24
|

  Door onze site te betreden en te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

  Toegankelijkheid

  Om onze Site te gebruiken, moet u:

  1. Minimaal 18 jaar oud zijn of de wettelijke leeftijd voor gokken in Nederland, afhankelijk van wat hoger is.
  2. De juridische capaciteit hebben om bindende overeenkomsten aan te gaan.
  3. De Site niet toegankelijk maken vanuit rechtsgebieden waar online gokken illegaal is.

  Licentie voor het Gebruik van de Site

  We verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om Desoepwinkel.com te betreden en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, onder voorbehoud van deze voorwaarden.

  Intellectuele Eigendomsrechten

  Alle inhoud op Desoepwinkel.com, inclusief teksten, grafische afbeeldingen en software, is eigendom van ons of onze licentiegevers en is beschermd onder de wetten op intellectuele eigendom. Gebruik van deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

  Inhoud en Diensten van Derden

  Onze Site kan links bevatten naar websites en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of diensten.

  Gebruikersinhoud en -gedrag

  Gebruikers kunnen inhoud indienen, mits deze voldoet aan juridische en ethische normen. Dergelijke inhoud verleent ons een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruik ervan.

  Beperking van Aansprakelijkheid

  Desoepwinkel.com is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van onze Site.

  Vrijwaring

  Gebruikers stemmen ermee in ons te vrijwaren tegen alle claims en schade die voortvloeien uit hun gebruik van de Site.

  Toepasselijk Recht en Rechtsgebied

  Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland, en eventuele geschillen zullen onderworpen zijn aan de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

  Scheidbaarheid

  Indien enig deel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige secties volledig van kracht.

  Beëindiging

  We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot onze Site te beëindigen.

  Wijzigingen in Deze Voorwaarden

  We kunnen deze Voorwaarden op elk moment wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht worden bij publicatie.

  Geen Afstand van Rechten

  Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

  Volledige Overeenkomst

  Deze Voorwaarden, samen met ons Privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Desoepwinkel.com.

  Promotiecode gekopieerd